Aport ve sportovní kynologii

Jaké druhy aportů lze použít u zkoušek ve sportovní kynologii?

Ve sportovní kynologii probíhají zkoušky dle Národní zkušebního řádu "NZŘ" nebo Mezinárodního zkušebního řádu "MZŘ". Jedním ze cviků poslušnosti je u většiny zkoušek i aportování nebo-li přinášení předmětu. Co vše se vyžaduje po psovi při cviku aport, jaký typ lze u dané zkoušky použít a na co si dát pozor, se můžete dočíst v následujícím textu.

Aport a jeho provedení

Tento cvik můžeme rozdělit na čtyři části:

1. Odhození aportu
2. Vyslání psa k přinesení předmětu
3. Odebrání předmětu
4. Usednutí psa k noze psovoda

Zdánlivě jednoduchá věc, ale aby tento cvik byl ohodnocen ve známce výborné, je potřeba předvést ochotné a chtivé přinesení aportu, včetně návratu s činkou ke psovodovi. V průběhu cviku musí pes činku pevně a klidně držet až do momentu odebrání.

NZŘ dělá psovod jednotlivé fáze aportu na pokyn rozhodčího. Naopak u MZŘ dělá psovod jednotlivé fáze aportu sám, vždy musí vyčkat minimálně 3s.

Druhy aportů u Národního zkušebního řádu

ZZO – libovolný předmět a při odhození můžeme držet psa za obojek (je možno použít např. balónek, pešek, plyšovou nebo pískací hračku apod.)
ZZO1 - celodřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti
ZZO2 - celodřevěná činka psovoda o hmotnosti 1kg
ZZO3 - celodřevěná činka pořadatele o hmotnosti 1kg
ZM – lze použít předmět psovoda (míček nebo pešek bez poutka) nelze použít hračku nebo část výstroje psa
ZVV1 – celodřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti
ZVV2 - celodřevěná činka psovoda o hmotnosti 1kg
ZVV3 – celodřevěná činka pořadatele o hmotnosti 1kg

Zkouška malých plemen

ZMMP - lze použít předmět psovoda ( míček nebo pešek bez poutka ) nelze použít hračku nebo část výstroje psa
ZMP1, ZMP2 - celodřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti
ZMP3 - celodřevěná činka pořadatele bez určení hmotnosti
 

Na co si dát pozor

Nelze psa před samotným cvikem činkou motivovat
Aport odhodit do vzdálenosti nejméně 10 kroků
Opuštění místa psovodem během aportu může vést k anulaci cviku
Vzdálenost od překážky si určuje psovod sám
Psovod dělá jednotlivé fáze aportu na pokyn rozhodčího
Při odhazování aportu je pes volný a sedí u levé nohy psovoda (neplatí u zkoušky ZZO)
Druhy aportů u Mezinárodního zkušebního řádu

Lze použít pouze dřevěných aportovacích činek o hmotnostech, které předepisuje daná zkouška. Vyjímkou jsou zkoušky IBGH-2 a IBGH-3. U těchto zkoušek lze použít činku psovoda bez určení hmotnosti.

IGP1 – aport volný 650g, aport skokem 650g
IGP2 – aport volný 1000g, aport skokem 650g, aport šplhem 650g
IGP3 – aport volný 2kg, aport skokem 650g, aport šplhem 650g
IGP-V – aport volný činka psovoda o libovolné hmotnosti
IGP-ZTP – aport volný činka psovoda 650g
IBGH-2 - aport volný činka psovoda o libovolné hmotnosti
IBGH-3 - aport volný i aport šplhem činka psovoda o libovolné hmotnosti

Na co si dát pozor

Činky vždy chystá pořadatel a musí být využívány všemi účastníky akce.

Nelze psa před samotným cvikem činkou motivovat.

Psovod dělá jednotlivé fáze aportu sám, vždy musí vyčkat minimálně 3s.

U aportu přes překážku zaujímá psovod se psem základní postoj nejméně 4 metry před danou překážkou.

Při odhazování aportu je pes volný a sedí u levé nohy psovoda.

Opustí-li psovod své stanoviště před zakončením cviku, hodnotí se provedení cviku ve známce nedostatečné.

Složení zkoušky BH-VT je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek podle MZŘ. U této zkoušky nám musí pes zvládnout jak cviky poslušnosti tak speciální cviky.
 

 

image

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM KURZU?
KONTAKTUJTE NÁS, RÁDI VÁM PORADÍME.

Telefon

731 618 979 nebo 605 465 095

email

zlinmladcova@centrum.cz

facebook

Výcvik psů Erpemos